Goede doelen

Een aantal countdowns op Ticks To zijn verbonden aan een goed doel. Op deze pagina willen we die goede doelen nog eens extra in de schijnwerpers zetten door ze overzichtelijk voor je op een rijtje te zetten.

Namens het goede doel alvast bedankt voor je hulp!

Aidsfonds

Wereldwijd worden liefdes bedreigd door aids. Een wereld zonder aids is alleen mogelijk als iedereen op de wereld toegang heeft tot goede preventie, hiv-testen en behandeling. Door armoede, uitsluiting en discriminatie hebben mensen vaak geen toegang tot deze zorg. Aidsfonds zet zich daar voor in, maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we jouw onmisbare hulp bij nodig. Of beter gezegd: jouw liefde.

Jij kunt nu helpen met een donatie. Met jouw bijdrage zorg je voor betere voorlichting, hiv-tests, toegang tot medicijnen en onderzoek naar een geneesmiddel. Help je mee? Elke donatie draagt bij aan een wereld zonder aids!

Cordaid

Cordaid zet zich in voor mensen in nood. Mensen die wonen in de meest fragiele gebieden ter wereld. Zij hebben onze steun hard nodig. Help jij mee?

We besteden je donatie aan noodhulp in conflict- of rampgebieden of organiseren duurzame projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, weerbaarheid en werk.

De Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen is een Nederlandse vereniging die zich inzet voor het behoud van windmolens en watermolens in Nederland.

Door de introductie van elektriciteit op het platteland in de jaren twintig was de onbetrouwbare bemaling met windmolensoverbodig geworden en konden werktuigen op elk gewenst moment hun werk doen.

In 1923 werd te Amsterdam de vereniging "De Hollandsche Molen" opgericht om de toenmalige grootschalige sloop van wind- en watermolens te stoppen. De vereniging richtte zich in eerste instantie op het behoud van de molens omwille van hun economische functie. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof het accent naar de historische en landschappelijke waarde van de windmolens en het maalvaardig maken en houden van molens. Tevens legde de vereniging een omvanrijk archief over alle bestaande en verdwenen molens aan.

Epilepsiefonds

Epilepsie heeft een ingrijpende invloed op het leven van mensen. Het is verwachting dat het aantal Nederlanders dat epilepsie hebben en op ieder moment onverwachts een aanval kan krijgen de komende jaren door de vergrijzing alleen nog maar groeit.

Mensen met epilepsie hebben een drie keer hogere kans om voortijdig te overlijden. Een leven met epilepsie is bovendien een leven met onzekerheid; je weet nooit wanneer je een aanval krijgt. Onze ultieme droom is daarom een wereld zonder epilepsie.

Helpt u het Epilepsiefonds hun goede werk voort te zetten? Geef dan nu!

EURODRIS

EURORDIS is een niet-gouvernementele patiëntgestuurde alliantie van patiëntenorganisaties en individuen die actief zijn op het gebied van zeldzame ziekten in Europa en daarbuiten.

De missie van EURORDIS is om een sterke pan-Europese gemeenschap van patiëntenorganisaties en mensen met zeldzame ziekten op te bouwen, om hun stem te zijn op Europees niveau.

Het Nederlandse Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse of als je je enkel verzwikt tijdens een hardloopwedstrijd. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in hun dorp, of wiens huis is weggevaagd door een modderstroom.

Voor jou en voor hen staan we klaar. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij je in de buurt. Om je te helpen als je dat nodig hebt.

Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond wil een samenleving waarin iedereen vrij is om zelf zijn persoonlijke invulling te geven over leven, liefde, denken en dood. We willen een samenleving waar mensen gelijk worden behandeld en waardig met elkaar samen leven.

Het Humanistisch Verbond komt in actie als keuzes over leven, liefde, denken en dood in gevaar komen. Alleen met de steun van onze leden is dit werk mogelijk. Doe mee en word lid!

Humanists International

Humanists International, van 1952 tot 2019 gekend als de International Humanist and Ethical Union (IHEU), is een wereldwijde koepel van de humanistische beweging, die diverse niet-religieuze organisaties en personen verenigt.

Het doel van Humanists International is iedereen de kans geven om "een waardig leven te leiden in een wereld die de universele mensenrechten respecteert en beschermt, en waarin staten het secularisme handhaven."

Jantje Beton

Jantje Beton is een organisatie die zich inzet voor jeugdvoorzieningen in Nederland.

Jantje Beton werd op 2 april 1968 opgericht door enkele andere organisaties om jeugdvoorzieningen te realiseren die niet door de staat gesubsidieerd worden. Begin jaren 1970 ontstond de naam Jantje Beton, in verband met de vele nieuwbouwwijken met flats die uit de grond gestampt werden. De organisatie beijverde zich voor meer speelruimte voor kinderen.

Prinses Beatrix heeft zich sinds het begin om Jantje Beton bekommerd. Aanvankelijk was ze bestuurslid, maar vanaf 1980 was Beatrix officieel beschermvrouwe van de stichting.

In 1973 maakte Beatrix eigenhandig een beeldje voor de stichting, dat ze in Madurodam heeft onthuld. Het beeldje staat er nog altijd.

Kika

KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) is een Nederlandse stichting die sinds 2002 fondsen werft voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker.

De stichting is in 2002 opgericht door Frits Hirschstein en Maarten Stoopendaal om met bijdetijdse manieren geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker.

KiKa financiert onderzoeken naar alle vormen van kinderkanker. Een groot deel van het kinderoncologisch onderzoek in Nederland vindt plaats in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Daarnaast zijn er ook KiKa-onderzoeken die plaatsvinden in academische centra in Nederland. Deze centra hebben hun onderzoeksactiviteiten op elkaar afgestemd en hierdoor dekken zij gezamenlijk een breed spectrum van kinderoncologie.

KWF

Toen KWF Kankerbestrijding in 1949 werd opgericht, waren de vooruitzichten voor kankerpatiënten uiterst somber. Vijf jaar na de diagnose was nog slechts een kwart van hen in leven. Inmiddels is dat aantal gestegen tot twee derde

Maar daarmee is het werk van KWF in het heden nog niet af. Voortschrijdend inzicht werpt nieuwe uitdagingen op.

Door wetenschappelijk onderzoek te financieren, maken we de doorbraken van morgen mogelijk. We delen kennis en beïnvloeden beleid. Daarbij is onze organisatie zo opgebouwd dat deze wendbaar kan inspelen op veranderingen in financieringsstromen, focus van onderzoek en innovatie, en relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Samen werken aan een beter leven met en zonder kanker: daar staan we iedere dag voor op.

Leprastichting

De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps.

Bij de Leprastichting staat de wetenschap aan de basis van onze keuzes. Daarom investeren we in onderzoek. Onze impact is vergroot op basis van baanbrekend onderzoek waaraan de Leprastichting heeft bijgedragen. We doen onderzoek in samenwerking met partners en financieren onderzoek dat door andere organisaties wordt uitgevoerd, altijd op zoek naar innovatieve manieren van leprabestrijding.

Uw donatie maakt het verschil. Leprapatiënten worden extra hard getroffen door corona. Help ons om hen extra hulp te verlenen. Met uw gift kunnen we zo snel en zo veel mogelijk mensen opsporen, testen en behandelen. Zo voorkomen we verdere besmetting.

Longfonds

Ademhalen. Het lijkt zo gewoon, maar voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte is vrij ademen niet vanzelfsprekend. Longfonds gelooft dat we samen longziekten de wereld uit kunnen helpen. Daarom jagen we wetenschappelijke doorbraken aan en zetten we ons in voor de beste zorg. We willen dat iedereen op een gezonde manier in gezonde lucht kan leven. Zo werken we met jou aan een wereld waarin we vrij kunnen ademen.

Geef adem. Samen met Longfonds. 

Nationaal Huidfonds

Het Huidfonds is een erkende goededoelenorganisatie die het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid’ is de boodschap die wij uitdragen.

In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen een huidaandoening. Soms is dit van tijdelijke aard, maar meestal blijvend. Er kan sprake zijn van jeuk of pijn, maar ook van schaamte omdat deze huid ‘anders’ is. Het Huidfonds wil dit bespreekbaar maken en zet zich vol passie in om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verbeteren.

Nierstichting

Gezonde nieren zijn van levensbelang. Een nierziekte beperkt je leven enorm. Daarom strijden wij ook in 2020 elke dag voor het voorkomen van nierschade. Voor een kortere wachtlijst voor donornieren. Voor een draagbare kunstnier. Voor een betere behandeling en levenskwaliteit voor alle nierpatiënten. En voor de genezing van nierziekten. Want: je nieren zijn je leven.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die wil bijdragen aan een sociaal verbonden Koninkrijk. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn ons beschermpaar.

Parkinson Vereniging

Parkinson is een chronische, progressieve neurologische aandoening die nog niet te genezen is.

De Parkinson Vereniging vraagt op Wereld Parkinson Dag nadrukkelijk aandacht voor voor iedereen die met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme te maken heeft. Goede informatievoorziening, belangenbehartiging en een mogelijke ontmoeting om kennis en ervaringen uit te wisselen zijn heel belangrijk.

Ook onderzoek naar de oorzaak van de ziekte en om de kwaliteit van zorg en leven met parkinson(ismen) te verbeteren is essentieel. Dit is waar de Parkinson vereniging zich voor inzet!

PBI

Polar Bears International (PBI) bestaat uit een kleine groep gepassioneerde natuurbeschermers, wetenschappers en vrijwilligers en is er om een toekomst voor ijsberen in het noordpoolgebied veilig te stellen.

Onze toewijding aan innovatie, wetenschap en technologie voedt ons dagelijks leven, maar onze hoop ondersteunt onze visie. We volharden door ons inherente optimisme. Door samen te werken, streven we ernaar om over grenzen, silo's en bottom-lines te gaan om de fenomenale impact te bewijzen die we samen als wereldwijde gemeenschap kunnen hebben.

Onze missie is om ijsberen en het zee-ijs waarvan ze afhankelijk zijn te behouden. Via media, wetenschap en belangenbehartiging werken we eraan om mensen te inspireren om zich zorgen te maken over het Noordpoolgebied, de bedreigingen voor zijn toekomst en de verbinding tussen deze afgelegen regio en ons mondiale klimaat.

Pink Ribbon

Een beter leven voor borstkankerpatiënten in alle fases van de ziekte. Dat is de missie van Pink Ribbon. Door het financieren van onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker, in een tijd waarin steeds meer mensen borstkanker krijgen.

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Meer onderzoek naar de ziekte blijft hard nodig. Voor een betere behandeling, goede nazorg en minder langetermijneffecten. 

Help mee en word donateur van Pink Ribbon.

Proefdiervrij

Wij zijn ervan overtuigd dat proefdieren op een dag niet meer nodig zijn, door de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrij onderzoek. Onze missie is dan ook: een proefdiervrije wereld voor mens en dier.

Wij weten dat een proefdiervrije wereld mogelijk is en dat alle dierproeven vervangen kunnen worden door alternatieve testmethodes. Deze mensgerichte methodes leveren beter vertaalbare resultaten voor mensen op; en zijn dus niet alleen beter voor het dier, maar ook voor de mens.

Wanneer proefdieren de wereld uit zijn, dan zijn wij dat ook. Onze liefde en respect voor mens én dier motiveert ons elke dag weer om alles te geven voor een wereld zonder proefdieren.

Read To Grow

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat boeken voor ons beschikbaar zijn. We lezen boeken voor onze studie, om informatie te verkrijgen en voor ontspanning. Hierdoor hebben we veel mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen. Voor de meeste mensen in ontwikkelingslanden is de toegang tot boeken een stuk minder vanzelfsprekend.

Om ook deze mensen een kans te geven gebruik te maken van hun potentiële kwaliteiten, schenken we boeken aan kleinschalige projecten in ontwikkelingsgebieden.

Sanquin

In Nederland zorgt Sanquin voor de bloedvoorziening. Dat doen we samen met onze donors voor een beter leven van de patiënt.

Sanquin is een not-for-profit organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, houdt Sanquin zich bezig met het maken van reagentia, het verrichten van onderzoek en het verzorgen van onderwijs.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. U kunt bij ons terecht voor emotionele steun, wij ondersteunen in het strafproces en helpen u uw schade vergoed te krijgen. We helpen u vandaag verder. Op het moment dat u dat wilt, op een manier die bij u past.

Wij hoeven geen belasting te betalen over subsidies, donaties of nalatenschappen die wij ontvangen. Als u geld aan ons schenkt, komt het volledig ten goede aan ons werk.

Stichting Dierenlot

Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil ze graag helpen. We vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst met het financieren van hun hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvangcentra, dierenasiels of organisaties in het land die zich met het redden van dieren bezig houden, zoals de dierenambulances.

Help mee en word donateur!

UNICEF

Als ’s werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereikt UNICEF meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook.

UNICEF gunt alle kinderen een onbezorgde jeugd waarin ze kunnen spelen en leren, hun talenten kunnen ontwikkelen en volop kansen krijgen.

Donateurs zoals jij maken hulp aan de kinderen mogelijk. Jij helpt hen overleven in een acute noodsituatie en tijdens een wereldwijde crisis, op een directe en concrete manier. Mogen we op je onmisbare steun rekenen? 

Doneren kan bij UNICEF eenmalig, maar bijvoorbeeld ook maandelijks. Dankjewel!